Mit maszírozunk a háton?

2023.02.08

Törzs izmai

 (mozgástan)

Hátsó csoport

A gerincet extendáló (feszítő) izmok a hátsó csoport izmai.A m. erector spinae 3 különálló részét különíthetjük el.Ezen izmok a gerinc mellett végighúzódva a szakaszoknak megfelelően külön elnevezést kaptak.Az elnevezések aszerint működnek, hogy dominánsan melyik gerincszakaszt mozdítjuk el a másikhoz képest.

Lateráltól mediál felé az alábbi izmok helyezkednek el.
-M. iliocostalis (leglaterálisabban, azaz a középvonaltól legtávolabb)- iliocostalis cervicis- iliocostalis thoracis- iliocostalis lumborum
-M. longissimus (intermedialis azaz közbenső)- longissimus capitis- longissimus cervicis- longissimus thoracis- longissimus lumborum
-M. spinalis (legmediálisabban, azaz a középvonalhoz legközelebb)- spinalis capitis- spinalis cervicis- spinalis thoracisTransversospinalis izmok

Olyan izomkötegek, melyek egy harántnyúlványról egy feljebb levő tövisnyulványhoz futnak a sacrumtól a koponyáig. Ők tipikusan a mélyen fekvő izmok közé sorolandók.

M. semispinalis: A fej, nyak és háti szakaszon húzódik.

M. multifidus: Sacrumtól a nyaki szakaszig 2-4 csigolyát összekötve.

M. rotatores: 1-1 csigolyát köt össze. Ferde lefutású izom.Törzs izmainak működése:
Álláskor:Stabilizálják a gerincünket függőlegesen tartják a teljes gerincoszlopt a thoracolumbalis fasciaval karöltve.
Hason fekvéskor:Vízszintes helyzetben a törzset feszítik, azaz elemeli a talajtól szintén a thoracolumbalis fasciaval együtt.
Előrehajláskor:Az állásból előrehajlást nem a flexor csoport (hasizmok, Quadratus lumborum, Iliopsoas) kivitelezi, hanem a törzs izmai.

Mit jelent ez pontosan?

Előrehajlás közben a hosszanti izmok fogják fékezni a mozgást aszerint, hogy melyik csigolyák érintettek az előrehajlásban.
Minél közelebb helyezkedik el egy izom eredése és tapadása a csigolya szegmentumban annál jobban hat lokálisan (helyileg) az adott ízületi mozgásra. (Lásd transversospinalis izmok: 1-4 csigolyát kötnek össze egymással.)Minél távolabb helyezkedik el annál több ízületet hidal át és annál nagyobb mozgásokat végez a gerincoszlopon.
Rotáció és lateralflexió:Ha a törzs izmaiban egyoldali kontrakció (feszülés) jön létre rotációs vagy lateralflexiós mozgásról beszélünk.Természetesen a lateralflexiót nem egyedül végzik, hiszen a quadratus lumborum (egyoldali kontrakciója esetén) az egyik legnagyobb segítség ezen mozgásban.Rotáció esetén az obliquus externus és internus válik támogatónká (egyoldali kontrakció esetén)Továbbá ízületi felszínek is nagyban befolyásolják a lehetséges mozgásokat.Ebből fakadóan a Lumbális gerincünkben csak minimális rotáció tapasztalható.

A rotációs mozgások nagy része a Thoracalis szakaszon jön létre.

---------------------------------------------------

Sajnos gerincünk mozgásai és összefüggései ennél sokkalta bonyolultabbak, így csak a lehető legegyszerűbben próbáltam átadni.

Felhasznált szakirodalom: Balogh Ildikó - Mozgás ABC kineziológiai alapismeretek